5 thoughts on “TLW Training @ Taytay, Palawan”

  1. I would say Nicoli na ang bawat isa na nakarinig ng katotohanan ay may kaukulang responsibilidad na magdesisyon ayon sa kanyang sariling pagpapasya. Ito ay isang krusyal na yugto ng buhay kung ang kanyang pipiliin ay makatutulong ba o makasasama sa kanyang kinabukasan.

    Franco

Comments are closed.